profil spoločnosti

Spoločnosť EKOÚNIA s.r.o. vznikla rozčlenením výrobných, technických a personálnych kapacít, prechodom práv a povinností spoločnosti INEKO v.o.s. Michalovce, ktorej prvopočiatky siahajú až do roku 1990. Od 1.1.2003 transformáciou INEKA v.o.s. sa spoločnosť EKOÚNIA s.r.o. stala jej plnohodnotnou nasledovníčkou, vrátane realizácie rozpracovaných stavieb.

Manažment spoločnosti má za sebou bohaté skúsenosti pri realizácii stavieb. V súčasnosti úspešne pokračuje po svojom predchodcovi. Realizuje pozemné a inžinierske stavby, s hlavným zameraním na stavby vodohospodárske (vodovody, kanalizácie a ČOV).

Spoločnosť EKOÚNIA s.r.o. v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečuje nákladnú cestnú dopravu a ponúka na prenájom mechanizmy pre kompletné zemné práce (nákladné vozidlá, UNC, kolesové rýpadlá a nakladače, pásové rýpadlá, valec, hutniace mechanizmy . . .).

Pre trvalé zabezpečenie kvality spoločnosť zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality v oblasti vykonávania pozemných a inžinierskych stavieb. Je držiteľom certifikátu kvality podľa normy STN EN ISO 9001 / EN ISO 9001:2000.

Strojné a personálne vybavenie spoločnosti je zárukou kvalitnej realizácie stavebnej produkcie.

Created by Progress-systems, s.r.o. www.p-s.sk
Valid XHTML Strict 1.0 & CSS