systém riadenia kvality

Spoločnosť v r. 2003 zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 v oblasti vykonávania:

- pozemných stavieb (bytové a nebytové stavby )
- inžinierskych stavieb (dopravné, vodohospodárske, hydromeliorizačné, rozvodné, priemyselné a ostatné inžinierske stavby)

Created by Progress-systems, s.r.o. www.p-s.sk
Valid XHTML Strict 1.0 & CSS